APS Thông tin mới được đăng

Dự án viết Bắc Virginia Học viện mùa hè

Dự án Viết văn Bắc Virginia (NVWP) đang tạo điều kiện cho các học viện viết mùa hè tại cơ sở Arlington của Đại học George Mason từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 5 tháng 12 cho các học sinh quan tâm đến lớp XNUMX-XNUMX.

Thông tin thêm về Học viện Mùa hè Sinh viên là có sẵn trực tuyến.

Bấm vào đây cho các ứng dụng hoặc truy cập https://nvwpyoungwriters.submittable.com/submit

AThời hạn nộp đơn đã được gia hạn đến ngày 14 tháng XNUMX. Một số học bổng cũng có sẵn.