Đêm hội chợ toàn trẻ em Oakridge

Tập mới nhất của Whole Health giới thiệu Hội chợ Toàn thể Trẻ em gần đây của Trường Tiểu học Oakridge. Thay thế cho đêm thể dục gia đình hàng năm, Whole Child Expo đã giúp các gia đình học các trò chơi toán học mới và các chiến lược đọc, đồng thời cung cấp cho các gia đình thông tin về phát triển kỹ năng giao tiếp.