APS Thông tin mới được đăng

Đối tác trong hành động Điểm nổi bật của Stratford, Silver Diner Partnership

Trong tập Đối tác trong Hành động này, Điều phối viên Truyền thông Dawn Smith đến thăm Silver Diner để xem mối quan hệ hợp tác độc đáo của họ với Chương trình Stratford. Silver Diner mang đến cho sinh viên Stratford cơ hội tích lũy kinh nghiệm thực tế và các kỹ năng quý giá để sử dụng trong suốt cuộc đời của họ.