Đối tác hành động: Đối tác của McKinley với Công ty Sân khấu Giáo dục

Trong 18 năm, ETC: Công ty Sân khấu Giáo dục (ETC) đã hợp tác với Trường Tiểu học McKinley. Năm nay đánh dấu chương trình thứ 30 mà ETC và McKinley đã sản xuất. Lắng nghe sinh viên, nhân viên và thành viên của ETC nói về việc cùng nhau sản xuất Hai cách đếm đến mười.

Đối với phụ đề chi tiết, hãy nhấp vào nút Phát rồi nhấp vào “CC” trong thanh công cụ dưới cùng.