APS Thông tin mới được đăng

Đối tác hành động: Phoenix Bikes

Trong tập mới nhất, Partners in Action nêu bật mối quan hệ hợp tác giữa Phoenix Bikes và APS. Ngoài việc duy trì APS'đội xe đạp, Phoenix Bikes giáo dục thanh thiếu niên về an toàn khi đi xe đạp, dạy trẻ em cách sửa xe đạp và quảng bá xe đạp khi tổ chức này tài trợ cho các câu lạc bộ trong suốt APS.