Ngày thơ tại Oakridge

Ngày thơ Oakridge là một phong trào ba năm tuổi phát triển từ APS Chương trình Pick-A-Nhà thơ. Năm nay, dưới sự đồng lãnh đạo của điều phối viên dự án gương mẫu Oakridge Dawn Amin-Arsala và nhà giáo dục nghệ sĩ ngôn từ và diễn giả động lực Joseph Green, toàn thể học sinh đã dành trọn một ngày học tập cho thơ. Học sinh trải nghiệm thơ qua ba buổi học khác nhau: Tạo Từ với các nghệ sĩ thơ chuyên nghiệp, Chơi Từ với các chuyên gia Oakridge và học sinh trung học từ Wakefield và HB Woodlawn, và Hoạt hình Từ với giáo viên giáo dục phổ thông. Oakridge cũng tổ chức Cuộc thi Thơ ca nơi các gia đình đến để chia sẻ những bài thơ của họ được lấy cảm hứng và sáng tác trong Ngày Thơ. Sự kiện được tài trợ bởi Oakridge PTA và APS Khoa Nhân văn.

Đối với phụ đề chi tiết, hãy nhấp vào nút Phát rồi nhấp vào “CC” trong thanh công cụ dưới cùng.