Điều trần Công khai về Ngân sách Đề xuất của Giám đốc, ngày 5 tháng 2022 năm XNUMX

Minutes for the May 5, 2022 Closed Meeting and Public Hearing

Đối với chú thích đóng, nhấp vào nút CC CC trong thanh công cụ dưới cùng của cửa sổ video sau khi cuộc họp bắt đầu (nếu bạn không thấy thanh công cụ, hãy nhấp một lần vào cửa sổ video).

Chương trình họp:

Chương trình nghị sự mục  Trong thời gian 
Khai mạc: Cam kết của Allegiance 0: 00: 00
Mục Thông tin: 1. Sửa đổi Chính sách của Hội đồng Nhà trường I-7.2.2 Dịch vụ Năng khiếu, I-7-2.7 Hướng dẫn tại nhà, I-7.4.1.32 Các tổ chức và Hoạt động Đặc biệt của Nhà trường, và Phân nhóm I-8.1 0: 00: 47
Điều trần Công khai: Ngân sách Đề xuất cho năm tài chính 2023 của Hội đồng Nhà trường 0: 08: 41