APS Thông tin mới được đăng

Trường tiểu học Randolph Được đặt tên là Trường RAMP 2019-20

Hiệp hội Cố vấn Học đường Hoa Kỳ (ASCA) đã công nhận Trường Tiểu học Randolph là trường được Công nhận Chương trình Mô hình ASCA (RAMP). Chỉ định RAMP, được trao vì phù hợp với các tiêu chí trong Mô hình Quốc gia ASCA, công nhận các trường cam kết cung cấp một chương trình tư vấn học đường toàn diện, dựa trên dữ liệu và một môi trường giáo dục mẫu mực.

Ít hơn 1,000 trường học đã giành được RAMP kể từ khi chương trình bắt đầu. Các trường này đã sử dụng dữ liệu để thúc đẩy việc phát triển và thực hiện chương trình của họ để tất cả học sinh có thể đạt được thành công. Việc chỉ định RAMP phân biệt các trường này và khuyến khích các cố vấn học đường trên toàn quốc phấn đấu để đạt được sự xuất sắc.

Randolph sẽ được vinh danh vào cuối mùa hè này vì đã cam kết gương mẫu cho các chương trình tư vấn học đường toàn diện.