APS Thông tin mới được đăng

Đăng ký Lớp học Làm giàu Mùa xuân của Trung tâm Hướng nghiệp Hiện đang mở

Đăng ký Các lớp học Làm giàu Mùa xuân Thứ Bảy của Trung tâm Hướng nghiệp  hiện đang mở cửa cho sinh viên. Các lớp học sẽ được tổ chức vào thứ Bảy ngày 4 tháng 1 đến ngày 9 tháng 1 từ XNUMX giờ sáng - XNUMX giờ chiều.

Để biết thêm thông tin về các lớp học được cung cấp và cách đăng ký, hãy gọi 703-228-5740 hoặc truy cập Trang web của Trung tâm nghề nghiệp

Đăng ký sẽ đóng vào Thứ Tư, ngày 1 tháng Ba.

*Tài liệu quảng cáo Làm giàu không còn được gửi qua đường bưu điện, vui lòng xem Trang web của Trung tâm Hướng nghiệp để biết các khóa học Làm giàu trong tương lai