APS Thông tin mới được đăng

Xem xét, sửa đổi, tinh chỉnh các biểu mẫu phản hồi cuộc họp cộng đồng có sẵn

Trong cuộc họp cộng đồng Đánh giá, Sửa đổi, Tinh chỉnh ngày 30 tháng 12, những người tham gia có thể chia sẻ phản hồi của họ trong các phiên thảo luận về: các sửa đổi đối với chính sách tuyển sinh và chuyển trường; trọng tâm giảng dạy K-1,300; và XNUMX chỗ học mới cho trường trung học. Nếu bạn muốn cung cấp phản hồi của mình, các liên kết biểu mẫu ở bên dưới.

Ở đầu mỗi cuộc khảo sát là một liên kết đến video và bản trình bày cuộc họp cộng đồng vào ngày 30 tháng XNUMX để cung cấp ngữ cảnh và thêm thông tin. Phản hồi sẽ được chấp nhận đến 11:59 tối ngày 13 tháng XNUMX.

Buổi họp tối nay bắt đầu lúc 7 giờ tối tại trường trung học Yorktown.

Thông tin bổ sung có sẵn trực tuyến tại www.apsva.us/engage.