APS Thông tin mới được đăng

Lưu ngày: APS Bắt đầu Quy trình Đặt lại Ranh giới Trường Trung học cơ sở

APS sẽ tổ chức hai cuộc họp cộng đồng để giới thiệu quy trình thiết lập lại tất cả các ranh giới của trường trung học cơ sở.

Các cuộc họp "Bắt đầu" sẽ được tổ chức vào:

  • Thứ Hai, ngày 2 tháng 7 từ 9-XNUMX giờ tối tại Yorktown High School (Cuộc họp này sẽ được phát trực tiếp); và
  • Thứ 4, ngày 7 tháng 9 từ XNUMX-XNUMX giờ tối tại trường trung học cơ sở Kenmore

Cả hai cuộc họp sẽ hoàn toàn giống nhau nên các thành viên cộng đồng chỉ cần tham dự một cuộc họp. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.apsva.us/engage. Để xem buổi làm việc ngày 12 tháng XNUMX của Ban Giám hiệu về Quy trình Ranh giới Trung học cơ sở, hãy truy cập https://www.apsva.us/post/school-board-work-session-held-discuss-upcoming-middle-school-boundary-process/.