APS Thông tin mới được đăng

Thay đổi lịch trình cho tuần ngày 26 tháng XNUMX

Tiếng Tây Ban Nha

Thân APS Các gia đình,

Trường Công lập Arlington đã thêm hai ngày học chuyên nghiệp vào Thứ Ba, ngày 27 tháng 28 và Thứ tư, ngày 1 tháng XNUMX, để chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi sang học tập kết hợp / trong người. Tất cả học sinh Cấp XNUMX, học sinh tiểu học và các lớp Giáo dục Kỹ thuật và Nghề nghiệp (CTE) chọn lọc sẽ không đồng bộ vào hai ngày đó, với các học sinh tập trung hoàn thành các bài học đã chuẩn bị một cách độc lập. Chúng tôi nhận thấy đây là một sự thay đổi về lịch trình, vì vậy chúng tôi sẽ cung cấp thông báo ngay lập tức về quyết định này để các gia đình có thời gian chuẩn bị.

Cảm ơn bạn đã tiếp tục hiểu và hợp tác khi chúng tôi chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi này.

Trân trọng,

Cầu thang
Trợ lý tổng giám đốc
Bộ môn dạy và học