APS Thông tin mới được đăng

Ban giám hiệu chấp nhận các đề cử cho năm 2017 APS Công dân được vinh danh

Hàng năm, Hội đồng Nhà trường công nhận những tình nguyện viên có đóng góp xuất sắc cho Trường Công lập Arlington. Vinh dự này công nhận những cá nhân đã cống hiến thời gian và năng lượng đáng kể cho một loạt các hoạt động tình nguyện trong cộng đồng trường Arlington.

Thông tin chi tiết về giải thưởng này và thông tin đề cử có thể tìm thấy trực tuyến hoặc liên hệ với văn phòng Hội đồng Trường theo số 703-228-6015.