APS Thông tin mới được đăng

Ban giám hiệu tổ chức buổi làm việc vào ATSS và bao gồm

Phiên làm việc của Hội đồng Nhà trường được tổ chức vào Thứ Năm, ngày 25 tháng XNUMX tập trung vào Hệ thống Hỗ trợ Bậc thang Arlington (ATSS) và Sự bao gồm.

Nhân viên đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về ATSS cũng như các bước hành động đã được thực hiện để hỗ trợ việc thực hiện trong APS. Ban Giám hiệu cũng xem xét các chính sách hiện hành liên quan đến ATSS và thảo luận về tác động của việc hợp nhất một số trong số chúng thành một chính sách toàn diện hơn.

Ngoài ATSS, buổi làm việc tập trung vào việc hòa nhập. Nhân viên và Ban giám hiệu đã xem xét lại nền tảng để đưa vào APS và sau đó tập trung vào kế hoạch thực hiện để tiến lên.

Các tài liệu từ phiên làm việc có thể được truy cập vào BoardDocs.