Cuộc họp hội đồng trường ngày 26 tháng 2021 năm XNUMX

Biên bản họp Hội đồng trường ngày 26 tháng 2021 năm XNUMX

Đối với chú thích đóng, nhấp vào nút CC CC trong thanh công cụ dưới cùng của cửa sổ video sau khi cuộc họp bắt đầu (nếu bạn không thấy thanh công cụ, hãy nhấp một lần vào cửa sổ video).

Chương trình họp:

Khai mạc: Cam kết của Allegiance 0: 00: 00
Mục đồng ý & Cuộc hẹn 0: 00: 41
Thông báo - Ghi nhận: Sự nghỉ hưu của Melanie Elliott 0: 05: 04
Thông báo; Thông báo và cập nhật của tổng giám đốc 0: 21: 36
Hạng mục giám sát: Các dự án lập kế hoạch mùa thu năm 2021 0: 43: 09
Mục giám sát: Cập nhật tiến độ học tập 1: 17: 24
Mục thông tin: Các ưu tiên của Hội đồng trường 2021-2022 2: 09: 07