Cuộc họp hội đồng trường ngày 2 tháng 2017 năm XNUMX