Cuộc họp hội đồng trường ngày 24 tháng 2022 năm XNUMX

Biên bản cuộc họp Hội đồng trường ngày 24 tháng 2022 năm XNUMX

Đối với chú thích đóng, nhấp vào nút CC CC trong thanh công cụ dưới cùng của cửa sổ video sau khi cuộc họp bắt đầu (nếu bạn không thấy thanh công cụ, hãy nhấp một lần vào cửa sổ video).

Chương trình họp:

Chương trình nghị sự mục  Trong thời gian 
Mở đầu: Trình bày Màu sắc; Arlington Career Center AF JROTC Cadets Corps 0: 00: 00
Ghi nhận: Tháng tri ân Ban giám hiệu 0: 01: 58
Trình bày Ngân sách Đề xuất cho năm tài chính 2023 của Giám đốc học 0: 06: 39