Cuộc họp hội đồng trường ngày 15 tháng 2021 năm XNUMX

Biên bản cuộc họp Hội đồng trường ngày 15 tháng 2021 năm XNUMX

Đối với chú thích đóng, nhấp vào nút CC CC trong thanh công cụ dưới cùng của cửa sổ video sau khi cuộc họp bắt đầu (nếu bạn không thấy thanh công cụ, hãy nhấp một lần vào cửa sổ video).

Chương trình họp:

Khai mạc: Cam kết của Allegiance 0: 00: 00
Thông báo; Thông báo và cập nhật của tổng giám đốc 0: 01: 12
Mục đồng ý & Cuộc hẹn 0: 21: 38
Thông tin: Trường học Langston và Trung tâm Cộng đồng Chứng thư An ủi với Hạt Arlington cho Trạm Cứu hỏa 8 0: 28: 29