Cuộc họp hội đồng trường ngày 17 tháng 2018 năm XNUMX

Biên bản cuộc họp ngày 17 tháng 2018 năm XNUMX

Đối với chú thích đóng, nhấp vào nút CC CC trong thanh công cụ dưới cùng của cửa sổ video sau khi cuộc họp bắt đầu (nếu bạn không thấy thanh công cụ, hãy nhấp một lần vào cửa sổ video).

Chương trình họp ngày 17 tháng XNUMX:

Mở đầu: Lời cam kết trung thành - Cuộc họp tổ chức 0: 00: 00
Thông báo 0: 00: 51
Mục đồng ý 0: 08: 13
Nhận xét của công dân về các mục phi chương trình 0: 09: 53
Mục thông tin: Lịch phát triển ngân sách năm 2020 0: 10: 23
Mục thông tin: Sơ đồ thiết kế cho trường tiểu học mới tại Reed 0: 15: 38
Mục thông tin: Thứ tự thay đổi xây dựng cho các sửa đổi nội bộ của trường trung học Yorktown 1: 22: 37