Cuộc họp hội đồng trường ngày 29 tháng 2021 năm XNUMX

Biên bản Cuộc họp Bế mạc & Cuộc họp Ban Giám hiệu ngày 29 tháng 2021 năm XNUMX

Đối với chú thích đóng, nhấp vào nút CC CC trong thanh công cụ dưới cùng của cửa sổ video sau khi cuộc họp bắt đầu (nếu bạn không thấy thanh công cụ, hãy nhấp một lần vào cửa sổ video).

Chương trình họp:

Khai mạc: Cam kết của Allegiance 0: 00: 00
Thông báo; Thông báo và cập nhật của tổng giám đốc 0: 01: 02
Mục đồng ý & Cuộc hẹn 0: 28: 49
Mục giám sát: Hội đồng tư vấn về dạy và học Báo cáo thường niên 0: 40: 31
Mục Thông tin: Sửa đổi Chính sách của Hội đồng Nhà trường I-7.4.1.31 Các hoạt động ngoại khóa và ngoại khóa 1: 09: 38
Mục Thông tin: Sửa đổi Chính sách của Hội đồng Nhà trường I-7.4.1.33 Bổ sung các Đội Thể thao Mới 1: 11: 19