Diễn lại cuộc họp Ban giám hiệu ngày 6 tháng 2012 năm XNUMX