APS Thông tin mới được đăng

Thành Viên Hội Đồng Nhà Trường Cristina Diaz-Torres tổ chức Giờ Văn Phòng Mở Ảo vào Thứ Hai, ngày 17 tháng Năm

Thành Viên Hội Đồng Nhà Trường Cristina Diaz-Torres sẽ tổ chức Giờ Mở Cửa ảo vào Thứ Hai, ngày 17 tháng 6 từ 8-XNUMX giờ chiều

Giờ làm việc mở sẽ được sử dụng như một diễn đàn để các thành viên Hội đồng quản trị lắng nghe ý kiến ​​và mối quan tâm. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị sẽ chia sẻ những gì họ nghe được trong Giờ làm việc Mở cửa với toàn thể Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành. Sau khi xem xét phản hồi của cộng đồng và cân nhắc kỹ lưỡng các mối quan tâm, Hội đồng nhận thấy rằng hình thức họp mở không phải lúc nào cũng là một phương tiện hữu ích để những người tham gia chia sẻ ý kiến ​​của họ. Bắt đầu từ Giờ làm việc Mở cửa vào ngày 5 tháng XNUMX, các thành viên Hội đồng quản trị sẽ gặp gỡ riêng với những người tham gia để đảm bảo mọi người đều có cơ hội chia sẻ ý kiến ​​của họ như nhau.

Để tham gia, các cá nhân phải đăng ký trước bằng cách sử dụng liên kết SignUpGenius bên dưới và chọn một khoảng thời gian cho cuộc gặp cá nhân với bà Diaz-Torres. Liên kết đăng ký sẽ có sẵn cho đến 3 giờ chiều ngày 17 tháng XNUMX. Đây là quy trình mà Hội đồng sẽ tuân theo cho Giờ làm việc Mở cửa sau này.

Trước Giờ mở cửa:

  • Để tham gia Giờ làm việc mở vào ngày 17 tháng 17, bạn phải đăng ký tại liên kết SignUpGenius (bị xóa vào ngày 3 tháng 01 lúc XNUMX:XNUMX chiều)
  • Có 26 vị trí riêng lẻ để cung cấp cho người tham gia trong khung giờ Giờ làm việc Mở cửa
  • Nhân viên sẽ gửi lời mời họp Nhóm Microsoft hai giờ trước cuộc họp
  • Để được hỗ trợ sử dụng Microsoft Teams, hãy truy cập https://www.apsva.us/digital-learning/digital-learning-device-help/teams/

Trong Giờ làm việc Mở cửa:

  • Người tham gia sẽ có 2 phút để phát biểu trước thành viên Hội đồng quản trị
    • Hết 2 phút, cuộc họp cá nhân sẽ kết thúc để thành viên Hội đồng quản trị chuyển sang người tham gia tiếp theo
  • Những người tham gia phải lịch sự, tôn trọng và chú ý đến khung thời gian 2 phút. Nếu một người tham gia gây rối, thành viên Hội đồng quản trị có thể phải kết thúc cuộc họp sớm.

Sau Giờ làm việc Mở cửa:

  • Những người tham gia được hoan nghênh chia sẻ nhận xét của họ bằng văn bản bằng cách gửi đến bảng@apsva.us. Một bản sao của các nhận xét sẽ được gửi cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị.

Lịch trình sắp tới cho Giờ mở cửa được đăng trên Giờ làm việc trang web.

Vui lòng liên hệ với Văn phòng Hội đồng Nhà trường theo số 703-228-6015 hoặc bảng@apsva.us nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.