APS Thông tin mới được đăng

Hội đồng trường hiện đang chấp nhận đơn đăng ký cho các ủy ban ACI, BAC và FAC cho năm học 2019-20

Hội đồng Trường Arlington coi trọng ý kiến ​​đóng góp từ phụ huynh và các thành viên của cộng đồng như một phần của APS quy trình ra quyết định. Đó là lý do tại sao hệ thống trường học đã thành lập một mạng lưới các ủy ban cố vấn tình nguyện, mỗi ủy ban tập trung vào một chủ đề hoặc lĩnh vực chủ đề cụ thể từ hướng dẫn đến xây dựng.

Hội đồng hiện đang tìm kiếm các cá nhân để phục vụ như là thành viên của hội đồng tư vấn của Hội đồng trường, bao gồm cả Hội đồng tư vấn hướng dẫn, Các Hội đồng tư vấn ngân sáchHội đồng tư vấn về cơ sở vật chất trường học và các chương trình vốn. Thông tin về tất cả APS các nhóm tư vấn và ứng dụng cho các nhóm có thể được tìm thấy trên APS trang mạng.

Hội đồng sẽ bổ nhiệm các thành viên mới vào cuối mùa xuân này cho các nhiệm kỳ hai năm để lấp đầy bất kỳ vị trí tuyển dụng nào trong các Hội đồng này.

Để biết thêm thông tin, liên hệ với văn phòng Hội đồng trường tại 703-228-6015.