Họp Ban Tổ chức Nhà trường ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX

Biên bản cuộc họp Ban tổ chức và cuộc họp Ban giám hiệu ngày 1 tháng 2021 năm XNUMX

Đối với chú thích đóng, nhấp vào nút CC CC trong thanh công cụ dưới cùng của cửa sổ video sau khi cuộc họp bắt đầu (nếu bạn không thấy thanh công cụ, hãy nhấp một lần vào cửa sổ video).

Chương trình họp:

Khai mạc: Cam kết của Allegiance 0: 00: 00
Họp tổ chức 0: 00: 49
Thông báo; Thông báo và cập nhật của tổng giám đốc 0: 09: 24
Mục đồng ý & Cuộc hẹn 0: 43: 18