Họp Ban Tổ chức Nhà trường ngày 1 tháng 2022 năm XNUMX

Biên bản cuộc họp kín ngày 1 tháng 2022 năm XNUMX và cuộc họp Ban tổ chức và nhà trường

Đối với chú thích đóng, nhấp vào nút CC CC trong thanh công cụ dưới cùng của cửa sổ video sau khi cuộc họp bắt đầu (nếu bạn không thấy thanh công cụ, hãy nhấp một lần vào cửa sổ video).

Chương trình họp:

Chương trình nghị sự mục  Trong thời gian 
Khai mạc: Cam kết của Allegiance 0: 00: 00
Họp tổ chức 0: 00: 39
Mục đồng ý & Cuộc hẹn 0: 42: 36
Thông báo: Thông báo và Cập nhật của Giám đốc 0: 50: 00
Doanh nghiệp mới: Vấn đề khiếu nại: SY22-06-13 & SY22-06-14 0: 51: 02