Hội nghị tổ chức hội đồng trường, ngày 2 tháng 2018 năm XNUMX

Biên bản cuộc họp ngày 2 tháng 2018 năm XNUMX

Đối với chú thích đóng, nhấp vào nút CC CC trong thanh công cụ dưới cùng của cửa sổ video sau khi cuộc họp bắt đầu (nếu bạn không thấy thanh công cụ, hãy nhấp một lần vào cửa sổ video).

Chương trình họp ngày 2 tháng XNUMX:

Mở đầu: Lời cam kết trung thành - Cuộc họp tổ chức 0: 00: 00
Thông báo 0: 25: 35
Mục đồng ý 0: 30: 22
Nhận xét của công dân về các mục phi chương trình 0: 33: 06
Mục hành động: Thứ tự thay đổi xây dựng cho các sửa đổi nội bộ của Trung tâm nghề nghiệp 0: 37: 09