Hội đồng Nhà trường Điều trần Công khai về Ngân sách Đề xuất của Giám đốc, ngày 31 tháng 2022 năm XNUMX

Biên bản cho Phiên điều trần công khai ngày 31 tháng 2022 năm 2023 về Ngân sách Đề xuất của Supt năm tài chính XNUMX

Đối với chú thích đóng, nhấp vào nút CC CC trong thanh công cụ dưới cùng của cửa sổ video sau khi cuộc họp bắt đầu (nếu bạn không thấy thanh công cụ, hãy nhấp một lần vào cửa sổ video).

Chương trình họp:

Chương trình nghị sự mục  Trong thời gian 
Khai mạc: Cam kết của Allegiance 0: 00: 00
Điều trần Công khai: Ngân sách Đề xuất cho năm tài chính 2023 của Giám đốc học 0: 00: 58