APS Thông tin mới được đăng

Cập nhật của Ban giám hiệu: Buổi điều trần công khai tối nay (3/25) bị hoãn lại

Buổi Điều trần Công khai của Hội đồng Nhà trường về Ngân sách Đề xuất của Giám đốc Lâm thời dự kiến ​​vào ngày 25 tháng 3 đã bị hủy bỏ và sẽ được lên lịch lại. Hội đồng quản trị vẫn sẽ tổ chức một cuộc họp ngắn vào ngày 25 tháng 7 lúc XNUMX giờ tối, có thể xem trực tuyến và trên Comcast Channel 70 và Verizon FiOS 41.