Cuộc thi phản xạ “Show Your Voice” hiện đang phát sóng

Reflections là một cuộc thi và chương trình quảng bá nghệ thuật trên toàn quốc nhằm khuyến khích học sinh sáng tạo các tác phẩm trong vũ đạo, sản xuất phim, văn học, sáng tác âm nhạc, nhiếp ảnh và nghệ thuật thị giác, dựa trên một chủ đề chung. Chủ đề của năm nay là “Show Your Voice!” Tất cả APS học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 đều đủ điều kiện. Kiểm tra các mục chiến thắng tối nay lúc 7:30 tối trên các kênh truyền hình cáp AETV của chúng tôi hoặc điều này Liên kết YouTube. Ngày phát sóng bổ sung sẽ được đăng trên APS trang web.