Snapshots Chuyên gia tư vấn về lạm dụng chất gây nghiện

Trong tập tuần này, Snapshots nhấn mạnh vai trò của Cố vấn lạm dụng chất gây nghiện trong trường học. Jenny Sexton và Tiến sĩ Mila Vascones-Gatski nói về tài nguyên mà họ cung cấp cho sinh viên.

Để tìm hiểu thêm về các cố vấn lạm dụng chất kích thích của chúng tôi, tải xuống Tập 6 của What's Up, APS? tệp âm thanh nơi Sexton và Maria Ceballos nói về vai trò của các cố vấn lạm dụng chất gây nghiện; những gì cần tìm nếu bạn nghi ngờ con bạn đang sử dụng một chất bất hợp pháp; can thiệp và giáo dục.

Đối với phụ đề chi tiết, hãy nhấp vào nút Phát rồi nhấp vào “CC” trong thanh công cụ dưới cùng.