Snapshots: Inside Drew

Tuần này Snapshots là tất cả về Drew Model School và con người và các chương trình ở trung tâm của trường. Hãy xem bên trong Drew và sự nhấn mạnh của nó về học tập dựa trên dự án và STEAM. Từ bữa sáng cùng gia đình đến STEAM Under the Stars, học sinh, nhân viên và gia đình của Drew cũng chia sẻ về ý thức cộng đồng mạnh mẽ đã làm nên nét độc đáo của nó.

Đối với phụ đề chi tiết, hãy nhấp vào nút Phát rồi nhấp vào “CC” trong thanh công cụ dưới cùng.