Snapsnóng: Bên trong Hoffman-Boston

Hãy nhìn vào bên trong Trường Tiểu học Hoffman-Boston! Tuần này Snapshots, giới thiệu chương trình STEM toàn trường và cách giáo viên của Hoffman-Boston áp dụng các phương pháp tiếp cận sáng tạo để khuyến khích và truyền cảm hứng cho học sinh trở thành những người học của thế kỷ 21.

Đối với phụ đề chi tiết, hãy nhấp vào nút Phát rồi nhấp vào “CC” trong thanh công cụ dưới cùng.