Snapshots công nhận các nhà tâm lý học trường học

Tuần này là Tuần lễ Nhận thức Tâm lý Học đường và chúng tôi đang kỷ niệm công việc tuyệt vời mà các nhà tâm lý học trường học của chúng tôi làm mỗi ngày. Hãy lắng nghe một số nhà tâm lý học của chúng tôi nói về vai trò của họ trong việc giúp đỡ học sinh trong Sn của tuần nàyapsnóng.

Đối với phụ đề chi tiết, hãy nhấp vào nút Phát rồi nhấp vào “CC” trong thanh công cụ dưới cùng.