Snapshots Giới thiệu các Chương trình CTE

Trong tập tuần này, Snapshots nhấn mạnh các cơ hội Giáo dục Nghề nghiệp và Kỹ thuật (CTE) dành cho sinh viên để giúp họ sẵn sàng cho nghề nghiệp và đại học. Triết lý của CTE là liên kết giáo dục và kỹ năng nghề nghiệp để tạo ra các cơ hội học tập suốt đời.

Đối với phụ đề chi tiết, hãy nhấp vào nút Phát rồi nhấp vào “CC” trong thanh công cụ dưới cùng.