APS Thông tin mới được đăng

Lắp đặt bảng điều khiển năng lượng mặt trời Wraps Lên tại Kenmore, Washington-Liberty

Các phi hành đoàn gần đây đã hoàn thành việc lắp đặt các mảng bảng điều khiển năng lượng mặt trời tại Trường Trung học Cơ sở Kenmore và Trường Trung học Washington-Liberty. Các lắp đặt là một phần của quan hệ đối tác với Sun Tribe Solar.

Mảng của mỗi trường sẽ tạo ra hơn 500 kWDC điện khi đi vào hoạt động vào cuối tháng Năm. Mảng cũng đã được lắp đặt tại các trường tiểu học Fleet và Tuckahoe.

Chỗ kW DC PV hàng năm
Thế hệ
(kwh)
% PV bù đắp Khu vực mái nhà PV
Kenmore 576.8 795,539 27 53,088
Washington-Tự do 536.4 727,572 11 45,335
Hạm đội 582.2 739,441 100 33,810
Tuckahoe 36.5 49,220 7 4,682