Hội chợ việc làm thay thế ngày 23 tháng XNUMX

Trường Công lập Arlington (APS) sẽ tổ chức Ngày hội Việc làm Giáo viên Thay thế vào Thứ Năm, ngày 23 tháng 2023 năm XNUMX! Chúng tôi mời bạn chia sẻ với bất kỳ ai mà bạn biết có thể quan tâm đến việc trở thành Người thay thế.

Walk-in được hoan nghênh! 

Đây là liên kết đăng ký để áp dụng: https://apps2.winocular.com/ArlingtonPS/workspace/wSpace.exe?Action=wsJobsMain&JobPosting=SUBS22/23.57.1

tờ quảng cáo hội chợ việc làm - nhấp để tải pdf
Nhấp vào hình ảnh để tải PDF