Giám thị, Học sinh Jefferson chúc mọi người một Lễ Tạ ơn hạnh phúc

Giám đốc Học khu Arlington, Tiến sĩ Pat Murphy và các học sinh trường Trung học Jefferson dành một chút thời gian để chia sẻ những điều họ biết ơn và chúc mọi người một Lễ Tạ ơn an toàn và hạnh phúc.