APS Thông tin mới được đăng

Người quản lý được đặt tên cho Ủy ban Đổi mới SOL

Ngày 21 tháng 2016 năm XNUMX - Đầu tháng này, Thống đốc Terry McAuliffe thông báo rằng Tổng giám đốc, Tiến sĩ Pat Murphy sẽ phục vụ trong Ủy ban Đổi mới Tiêu chuẩn Học tập (SOL). Các thành viên mới của Ủy ban Đổi mới SOL sẽ xây dựng dựa trên công việc của nhóm đầu tiên bằng cách theo đuổi các cải cách bổ sung.

Thành viên trong ủy ban được xác định sau khi xem xét đầy đủ các đề xuất và ứng dụng của các bên liên quan. Các thành viên công dân của Ủy ban Đổi mới SOL do Bộ trưởng Giáo dục Virginia Anne Holton lựa chọn.

Ủy ban Đổi mới SOL sẽ tiếp tục đưa ra các khuyến nghị theo lời kêu gọi của Thống đốc McAuliffe là “hãy mạnh dạn” khi xem xét lại các đánh giá và đổi mới của SOL trong hệ thống K-12.

Bấm vào đây để đọc bản phát hành đầy đủ.