Giám thị dạy học sinh Oakridge về nghề nuôi ong

Trong tập này của Snapshots, Tổng Giám Đốc Tiến Sĩ Pat Murphy dạy học sinh Trường Tiểu Học Oakridge về nghề nuôi ong.

Tiến sĩ Murphy đã đến thăm trường để nói chuyện với các sinh viên về việc nuôi ong và sau đó ba sinh viên đã giúp thiết lập một tổ ong mới.

Đối với phụ đề chi tiết, hãy nhấp vào nút Phát rồi nhấp vào “CC” trong thanh công cụ dưới cùng.