Ngày đầu tiên của Tổng giám đốc

Giám đốc, Tiến sĩ Pat Murphy đã trình bày báo cáo hàng năm vào ngày đầu tiên đi học. Ông cung cấp thông tin tổng quan về công tác chuẩn bị diễn ra trong toàn học khu để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường. APS lãnh đạo nhà trường và giáo viên cũng chia sẻ kinh nghiệm của họ trong việc chuẩn bị cho học sinh trở lại, và kế hoạch của họ để xây dựng mối quan hệ với học sinh của họ và thử thách và thu hút các em trong lớp học trong năm tới.

Đối với phụ đề chi tiết, hãy nhấp vào nút Phát rồi nhấp vào “CC” trong thanh công cụ dưới cùng.