Thông điệp Video của Giám đốc Lâm thời: Ngày 13 tháng XNUMX