Thông điệp Video của Giám đốc Lâm thời: Ngày 17 tháng XNUMX