Tình nguyện viên và đối tác PSA

PSA tình nguyện và hợp tác

Tình nguyện viên là một tài sản quan trọng, những người đã đóng góp thời gian và nguồn lực một cách hào phóng cho trường học. APS hoan nghênh sự ủng hộ của cộng đồng; tìm hiểu thêm về cách bạn có thể tham gia hoạt động tình nguyện với chúng tôi!