APS Thông tin mới được đăng

Nhắc nhở Tiêm chủng Tdap

APS nhắc nhở phụ huynh rằng tất cả học sinh lớp sáu đang lên phải có giấy tờ chứng minh đã được chủng ngừa tăng cường uốn ván - bạch hầu - ho gà (Tdap) để nhập học vào mùa thu.

Việc chủng ngừa này, cũng như các chủng ngừa được đề nghị khác có thể được thực hiện thông qua bác sĩ chăm sóc chính của bạn. Vui lòng mang theo hoặc gửi hồ sơ chủng ngừa đến trung học phòng khám nơi con bạn sẽ học lớp 6.

Tdap miễn phí cho học sinh vào lớp 6-11 có sẵn tại Phòng khám Tiêm chủng Mở rộng của Quận Arlington:
Địa điểm: 2100 Washington Blvd., tầng 2
Arlington, VA 22204
Không cần cuộc hẹn. Mang theo hồ sơ tiêm chủng hiện tại của con bạn.

Thứ Ba: 3-6:30 chiều
Thứ Tư: .9 - 12:30 chiều
Thứ Sáu: 7: 30-11 giờ sáng

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Văn phòng Y tế Trường học theo số 703-228-1621 hoặc 703-228-1655.