Bản Khảo sát Lịch Năm Học 2022-23 Hiện Đã Có

APS tìm kiếm phản hồi từ học sinh, nhân viên, gia đình và các thành viên cộng đồng về việc phát triển Lịch Năm học 2023-24. Cuộc khảo sát sẽ được thực hiện trực tuyến từ ngày 25 tháng 8 đến ngày XNUMX tháng XNUMX.

Đối với năm học 2023-24, có ba lựa chọn lịch để cộng đồng xem xét. Tất cả các tùy chọn lịch đều có ngày bắt đầu trước Ngày Lao động. Một trong các lịch có ngày khai giảng vào ngày 21 tháng 2023 năm 2022, sớm hơn một tuần so với ngày khai giảng năm học 23-28, trong khi hai lịch còn lại bắt đầu một tuần trước Ngày Lao động vào ngày 2023 tháng XNUMX năm XNUMX.

Một sự khác biệt khác giữa ba tùy chọn lịch là tùy chọn một lịch duy trì kỳ nghỉ đông hai tuần trong khi hai lịch còn lại có kỳ nghỉ đông 10 ngày. Điều quan trọng cần lưu ý là tùy chọn một lịch là đề xuất lịch duy nhất có ngày bắt đầu và kỳ nghỉ đông phù hợp với các phân hiệu trường học lân cận.

Ban Giám Hiệu sẽ hành động về Lịch Năm Học 2023-24 do Giám Đốc Đề Xuất tại Cuộc Họp Ban Giám Hiệu vào ngày 15 tháng Mười Hai.

Để biết thêm thông tin về các lựa chọn lịch năm học và để hoàn thành khảo sát, vui lòng truy cập Xây dựng Lịch năm học 2023-24 trang web.