Cập nhật về Tiến trình quay lại trường học

Tiếng Tây Ban Nha

Thân APS Gia đình và Nhân viên,

Trong cuộc họp Hội đồng trường tối hôm qua, tôi đã cung cấp thông tin cập nhật về công việc đang được tiến hành với hiệu trưởng và nhân viên để chuẩn bị cho học sinh trở lại vào tháng Ba, với dự kiến ​​sẽ thông báo những ngày đó trong cuộc họp Hội đồng trường tiếp theo. Với cuộc họp báo của Thống đốc Northam sáng nay, tôi sẽ công bố các ngày trong Bản cập nhật về chương trình tựu trường của tôi vào thứ Ba tới đây. Dòng thời gian của chúng tôi phù hợp với hướng dẫn của Thống đốc.

Cuộc họp báo của Thống đốc là có sẵn trực tuyến, Với một nhấn phát hành tóm tắt các kỳ vọng về chuyển đổi học trực tiếp trước ngày 15 tháng XNUMX. Cảm ơn bạn và vui lòng theo dõi vào Thứ Ba tới để biết thời gian chi tiết.

Trân trọng,

Tiến sĩ Francisco Durán
người quản lý
Trường công lập Arlington