APS Thông tin mới được đăng

Cập nhật iPad của bạn

Bộ Dịch vụ Thông tin đang làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho các trường đón học sinh trở lại trong một vài tuần ngắn ngủi. Để đảm bảo các thiết bị của học sinh sẵn sàng hỗ trợ việc học vào ngày đầu tiên đi học, chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Tất cả iPad của sinh viên cần được cập nhật lên iOS hiện tại, 14.7.1. Việc nâng cấp này là cần thiết để hỗ trợ các ứng dụng đã nâng cấp mà học sinh sẽ sử dụng vào mùa thu này.

Nâng cấp iOS là điều bạn hoặc sinh viên của bạn có thể làm ở nhà, chỉ cần làm theo hướng dẫn từng bước để nâng cấp iOS.Chìa khóa thành công:

  • Cắm iPad vào và luôn cắm trong quá trình nâng cấp
  • Một số iPad khá đầy đủ. Nếu nâng cấp không thành công do hết dung lượng, bạn có thể tải bớt một số tài liệu, đây là cách.
  • Nếu bạn đang gặp bất kỳ rắc rối nào, liên hệ với ITC của trường bạn.

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ của bạn.