APS Thông tin mới được đăng

Virginia PTA đã công bố những người chiến thắng Reflections 2022-23

Tuần trước, Virginia PTA đã công bố những người chiến thắng cuộc thi Reflections 2022-23 ở cấp tiểu bang.

Reflections là một cuộc thi và chương trình quảng bá nghệ thuật trên toàn quốc nhằm khuyến khích học sinh sáng tạo các tác phẩm trong vũ đạo, sản xuất phim, văn học, sáng tác âm nhạc, nhiếp ảnh và nghệ thuật thị giác, dựa trên một chủ đề chung. Chủ đề của năm nay là “Show Your Voice!” Tất cả học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 đều đủ điều kiện tham gia.

Mặc dù sẽ không có học sinh Arlington nào lọt vào cuộc thi Suy ngẫm cấp quốc gia, nhưng xin chúc mừng những em đã lọt vào cuộc thi cấp tiểu bang.

Bằng khen 
Grace Fettig, trường trung học Yorktown
Biên đạo múa

Giải thưởng xuất sắc
Lily Snider, Trường trung học Thomas Jefferson
Phim ảnh

Giải thưởng xuất sắc
Jason Doll, Trường trung học Wakefield
Văn chương

Giải thưởng xuất sắc
Jack Roosa, trường trung học Yorktown
Nhiếp ảnh

Bằng khen 
Oynzul Otgonbayar, Trường trung học cơ sở Dorothy Hamm
Nghệ thuật thị giác

Đối với các câu hỏi, xin vui lòng gửi email cho April Maddox tại ccptaflections@gmail.com.