APS Thông tin mới được đăng

Trường trung học Wakefield được đặt tên là trường RAMP 2016-17

Hiệp hội Cố vấn Trường học Hoa Kỳ (ASCA) đã công nhận Trường Trung học Wakefield là trường được Công nhận Chương trình Mô hình ASCA (RAMP). Chỉ định RAMP, được trao vì phù hợp với các tiêu chí trong Mô hình Quốc gia ASCA, công nhận các trường cam kết cung cấp chương trình tư vấn học đường toàn diện, dựa trên dữ liệu và một môi trường giáo dục mẫu mực.

Kể từ khi chương trình bắt đầu, hơn 650 trường học đã được chỉ định là người nhận RAMP. Các trường này đã sử dụng dữ liệu để thúc đẩy việc phát triển và thực hiện chương trình của họ để tất cả học sinh có thể đạt được thành công. Việc chỉ định RAMP phân biệt các trường này và khuyến khích các cố vấn học đường trên toàn quốc phấn đấu để đạt được sự xuất sắc.

Wakefield sẽ được vinh danh trong một buổi lễ công nhận tại hội nghị thường niên của ASCA ở Denver vào Thứ Hai, ngày 10 tháng XNUMX vì đã đưa ra cam kết mẫu mực đối với các chương trình tư vấn học đường toàn diện.