Xem Tuần 3 của “Ở nhà với APS"

Ở nhà với APS Biểu trưng chuỗi videoCác tập mới nhất của Ở nhà với APS hiện có sẵn để xem trực tuyến và trên Truyền hình Giáo dục Arlington (AETV). Tuần 3 có bốn tập mới cho mỗi lớp của chương trình giảng dạy K-2 trong các danh mục sau:

  • Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán (STEM) K-2: Tuần 3
  • Phiên bản đọc viết sớm (ELA) Tuần 3
  • Tư duy phản biện và sáng tạo (CCT) Tuần 3
  • Học tập theo cảm xúc xã hội (SEL) –Week 3

Ở nhà với APS video cũng như lịch phát sóng được đưa lên mạng.